- Komerční sdělení -aktuálně

Vyhoření sazí v komíně: Jak správně reagovat?

Nyní, když je chladné období za dveřmi, je na programu aktuální téma „vyhoření sazí v komíně“. Jak může vzniknout? Jak tomuto požáru předcházet a na co si dát pozor, je-li již pozdě a dojde k samovolnému zapálení sazí?

Co je to vyhoření sazí?

Přesně řečeno, dojde-li k nejhoršímu, neshoří samotný komín, ale lesklé saze usazené na vnitřní straně komína.

Jak se správně zachovat v případě požáru krbu nebo sazí?

Nejvyšší priorita: zachovejte klid.
Zavolejte hasiče (112).
Odstavte krb (utěsněte přívod spalovacího vzduchu).
Zkontrolujte, zda se v místnostech, přes které komín vede, nevzniká kouř a teplo (pozor: nebezpečí popálení).
V žádném případě neotevírejte dvířka dolů v komíně nebo kdekoli na komíně.
Odstraňte hořlavé předměty v oblasti komína.
Mějte připravené hasicí přístroje a podle možnosti zkontrolujte komín v celém objektu od sklepa až po půdu.
Nevstupujte do zakouřených místností.
Za žádných okolností se nepokoušejte uhasit požár sazí vodou. Důvodem je, že voda se náhle vypaří a zvětší svůj objem více než 1000krát. To vede k jakémusi „výbušnému efektu“, který se přenáší do komína a okolních konstrukcí stavby.
Informujte o průběhu požáru po jejich příchodu hasičský sbor.
Jak můžete zabránit požáru krbu nebo sazí?
Nejvyšší prioritou je pravidelná kontrola komína kominíkem. Důležité je i pravidelné čištění propojovacího potrubí mezi krbem a komínem. kouřovodu. Vždy mějte zabezpečený přístup k kouřovodu a jeho kontrolním otvorům, pokud jsou k dispozici.
Mějte na paměti, že na tuhá paliva můžete použít jen komínové systémy s odolností při vyhoření sazí. To je první a základní podmínka. Doporučujeme vám vybírat komínový systém, jehož vnitřní vložka takové zatížení požárem o více než 1000°C vydrží a samozřejmě také tento požár nepustí do okolních stavebních konstrukcí. Důvěřujte léty ověřeným, kvalitním a požárně bezpečným komínovým tělesům Schiedel.

Pro těsné domy doporučujeme Schiedel ABSOLUT nebo Schiedel PERMETER.

Pro standardní výstavbu doporučujeme Schiedel STABIL nebo
Schiedel UNI ADVANCED.

Další články autora

Komentáře

Sdílej naše články

- Reklama -spot_img

Redakce doporučuje

Žena

spot_img